Succesvol Oerrock 2019!

3 June 2019

Oerrock blijft de records aaneenrijgen. De twintigste editie van het Ureterper festival trok met maar liefst 35.000 bezoekers meer mensen dan ooit tevoren. De organisatie verliep vrijwel vlekkeloos. ‘As ik in sifer jaan moat is it in njoggen plus,’ vertelt bestuurslid Jorryt Taekema.

De weergoden stonden net als de afgelopen drie jaar aan de zijde van Oerrock. Een week voor het festival werd vooral voor Hemelvaartsdag regen voorspeld. Reden voor het bestuur om een extra tent te regelen, maar uiteindelijk voltrok de 20ste editie zich onder prima weersomstandigheden. Alleen donderdagavond laat regende het kort en hevig. ‘De tinte wie om te skûljen foar rein, mar de minsken ha him foaral brûkt om efkes yn it skaad te sitten,’ aldus voorzitter Sietze Boonstra.

Het bezoekersrecord van 2018 (33.000) werd verpulverd. Maar liefst 35.000 mensen trokken naar het terrein aan de Skieppeleane om te genieten van de artiesten, gezelligheid, een drankje en warme hap. De tapinstallaties draaiden op volle toeren. Er werd deze editie een nieuw record bier door de leidingen gepompt. De gratis vrijdagavond met onder andere Ilse DeLange trok de meeste mensen, 14.000 in totaal.

Oerrock innoveert voortdurend en ook dit jaar waren er de nodige nieuwe elementen doorgevoerd, die zonder uitzondering goed uitpakten. Zo was de fors grotere Sonnema-tent, die de oude circustent verving, een groot succes. Publiek, maar ook artiesten reageerden enthousiast en positief. ‘De bands wiene bliid mei it gruttere poadium en de minsken hiene mear romte en koenen de artysten better sjen,’ vertelt Jorryt Taekema.

De optredens van de headliners waren voor het eerst te volgen op grote beeldschermen die aan weerszijden van het hoofdpodium waren opgehangen. Dankzij de ruim vier bij tweeënhalve meter grote schermen waren vanaf bijna elke plek van het terrein de artiesten goed te zien. Een noviteit die door de festivalgangers enorm werd gewaardeerd.

De Cosy Weide, het feestcafé Cosy Corner is vervangen om de grote toestroom van mensen te kunnen verwerken, was een grandioos succes. De weide was afgeladen met feestgangers en er was op een gegeven moment zoveel publiek, dat de poorten even gesloten moesten worden.  Ook het cocktailstrand sloeg aan. Ondanks dat er ruim was ingekocht, moesten de voorraden al op de tweede dag worden aangevuld.

De artiesten waren lovend en genoten van de sfeer en gestroomlijnde organisatie. Jorryt Taekema:  ‘Op inkelde lytse details nei koe it net better. De mannen fan Golden Earring wiene sels sa entûsjast dat hja langer spile ha as ôfsprutsen wie.’ Het festivalterrein was vergroot naar 11.500 vierkante meter en die uitbreiding gaf de festivalbezoekers meer bewegingsruimte.

De door hoofdsponsor Gebr. Algra uitgevoerde grondverbetering zorgde voor een perfect grasveld. ‘De minsken koene op sokken oer it terrein, sa droech wie it,’ aldus Sietze Boonstra. Het terrein heeft de grens van groei nu bereikt. Volgens jaar wordt daarom de focus, op advies van de Technische Commissie, onder meer verlegd naar de sanitaire voorzieningen. Dankzij een nieuw systeem kunnen op meerdere plekken op het terrein toiletgroepen worden geplaatst en is er minder onderhoud nodig.

De jeugd werd ook dit jaar niet vergeten. Op vrijdagmiddag kregen leerlingen van basisschool De Twirre een rondleiding over het terrein en was er een speciaal op kinderen afgestemd programma. Ongeveer tweeduizend kinderen, ‘heiten en memmen en pake’s en beppe’s,’ genoten volop. De jeugd vertrok bovendien niet met lege handen naar huis, want Oerrock trakteerde onder meer op T-shirts en zonnebrillen.

Sietze Boonstra kan niet anders dan tevreden terugkijken op de twintigste editie van Oerrock. ‘It wie prachtich.’ Het bestuur kan als alles weer is opgeruimd even uitblazen en richt dan al snel het vizier op komend jaar. De eerste hoofdact voor 2020 is al vastgelegd. Het bestuur wil niet verklappen om welke band het gaat, maar: ‘It is in grutte namme dêr’t wy bliid mei binne,’ besluit de voorzitter zijn verhaal.

Bekijk foto's op onze media of Facebook pagina

Bekijk foto's op onze media of Facebook pagina