Veelgestelde vragen

Vragen zijn er om beantwoord te worden.
Kies uit de volgende onderwerpen of stuur even een mail.

Algemeen

Terrein open:
Donderdag 26 mei: 15:00 uur;
Vrijdag 27 mei: 17.30 uur;
Zaterdag 28 mei: 17.30 uur;

Voor tijden van de bands zie programma pagina.

Munten
Munten zijn verkrijgbaar bij de munten kassa’s op het terrein.
Hier kun je je munten aanschaffen en zowel contant als met de PIN betalen.
Muntjes zijn alle 3 dagen geldig.

Toiletten
Er zijn voldoende toiletten aanwezig. Hier wordt geen geld voor gevraagd.
De toiletten worden tijdens het festival schoon gehouden. Wij gaan er vanuit dat u dat ook doet.

Weer
Het weer is het enigste wat het Oerrock Festival niet in de hand heeft.
Het festival gaat ten alle tijden door. Mocht het echt extreem worden dan zullen we het festival aflassen.
Houd hiervoor de website in de gaten.

Verkeer
Het Oerrock festival wordt gehouden aan de Skieppeleane te Ureterp, nabij Drachten (Friesland).
Wanneer u het dorp nadert, wordt met borden aangegeven hoe u bij het Oerrock Festival terrein komt.
Er is voldoende parkeer gelegenheid voor auto’s en fietsen.

EHBO
Op het terrein is EHBO aanwezig.

Met het openbaar vervoer?
Bereken uw reis makkelijk en snel via www.9292.nl

Huisregels en voorwaarden

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die op het terrein van het Oerrock-festival van toepassing zijn. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl u ook van het terrein kan worden gezet.

Huisregels:

Alcohol
Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.

Roken
Een verzoek aan de bezoekers die tijdens Oerrock een sigaretje willen opsteken. In 2014 heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ons op de hoogte gesteld van het feit dat er in de tenten werd gerookt en dat dat niet is toegestaan. Op zich kan je zo’n mededeling als opbouwend beschouwen maar van de bijgevoegde acceptgiro werden we echter iets minder blij. Oerrock wil dan ook aan diegenen waarop dit van toepassing is vragen om niet in de diverse tenten te roken. Het is voor jullie waarschijnlijk slechts een kleine moeite. Het bespaart Oerrock wel een grote boete. Alvast bedankt voor de medewerking.

Eten en drinken
Het is niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te nemen naar het Oerrock Festival.

Indentificatie
Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.

Afzegging band
Bij afzegging van een band kan helaas geen geld terug worden gegeven.

Brandbeveiliging
Volg bij calamiteiten altijd de instructies van ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers op. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers onmiddellijk.

Aanwijzingen opvolgen
De bezoekers zijn verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de ordedienst-medewerkers en
beveiligingsmedewerkers op te volgen.

Eigendommen
Het is verboden Oerrock-materiaal mee te nemen vanaf het Oerrock-terrein. Bij beschadiging hiervan en van eigendommen van derden in de directe omgeving van het Oerrock-terrein bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen dient u bij de muntverkoop in te leveren.

Handel in goederen
Het is verboden op of in de directe omgeving van het Oerrock-terrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers kunnen u controleren en/of fouilleren op het bezit van wapens.

Parkeren en rijwielstalling
U dient uw voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

EHBO
Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.

Munten
Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht. Gekochte munten worden niet retour genomen.

Klimmen en crowdsurfen
Het is verboden de festivaltenten en de podia te beklimmen. Crowdsurfen is verboden, al jaren.

Vuur
Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein.

Ontzegging:
Oerrock behoudt zich het recht voor om iemand te alle tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen. Alle overtredingen van de huisregels kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het evenement. Bij directe ontzegging van de toegang tot Oerrock mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten. Ontzegging van toegang zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen. Hier wordt men per brief over geïnformeerd.

Beeldregistratie
Het Oerrock festival is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

Camera bewaking
Oerrock hanteert camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

Parkeren en rijwielstalling
U dient uw voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder. Oerrock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Huisregels:
Gevonden voorwerpen kunt u bij de dichtstbijzijnde bar in leveren. Mocht u voorwerpen hebben verloren (op het Oerrock terrein) kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

Aansprakelijkheid
Het bezoeken van Oerrock geschiedt geheel op eigen risico. Oerrock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen of goederen of diefstal van goederen.

Gooien
Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien, en met name naar het podium en het apparatuur. De veroorzaakte schade wordt persoonlijk op u verhaald.

Verdovende middelen
Het verhandelen van, en het bezit en/of gebruik van, enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Ook het bezit en/of gebruik van lachgas/distikstof(mon)oxide is strikt verboden.

Fouilleren
Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

Geluid(sniveau)
Op het terrein wordt een hoog geluidniveau geproduceerd. Oerrock aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op uw eigen risico. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar bij de EHBO en de informatie balie.

Klimmen en crowdsurfen
Het is verboden de festivaltenten, de podia en dergelijke te beklimmen. Crowdsurfen is verboden.

Grote voorwerpen
Het mee naar binnen nemen van grote en onhandige voorwerpen en met name van koffers, rugzakken en tassen en dikker dan 10 cm (inclusief wieltjes, handvatten en voor- en zijvakken) is niet toegestaan. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

Algemene voorwaarden
Voorts wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Stichting Oerrock, Kamer van Koophandel nummer: 01088487.

Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels, besluit de organisatie wat er gebeurt. De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie. De organisatie heeft de mogelijkheid om bij ernstig wangedrag andere organisaties in te lichten en hierbij persoonsgegevens te verstrekken.

Overnachting

Overnachten tijdens Oerrock?
Hier zijn enkele opties:

Camping:
Ruurd en Mien Oosterwoud
Beekdalhoeve Het Koningsdiep
www.campinghetkoningsdiep.nl

Camping:
De Waldsang
Bakkeveen
www.waldsang.nl

Van der Valk Hotel 
Lavendelheide 4
9202PD Drachten
www.hoteldrachten.nl

Camping
Mini-camping, Theetuin en B&B Fraai
Hoofdweg boven 41- 8433 LC Haulerwijk - 06-41376036
www.campingfraai.nl    
https://www.facebook.com/fraai.fr/

Muziek programmering

Oerrock Festival

Jorryt Taekema
[email protected]

Pers en media

Fotografen en journalisten kunnen in aanmerking komen voor een perspas. Indien je aan kunt tonen dat je tot een professionele organisatie behoort dan wordt je aanvraag in behandeling genomen. Alle aanvragen zullen individueel beoordeeld worden.

Met een perspas heb je toegang naar de ruimte tussen het podium en de barriers. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een perspas, dan kun je een e-mail sturen naar Evert Wilstra [email protected] 06 - 424 818 23

Over het Oerrock Festival

Leven in de brouwerij in Ureterp. Dat was wat de mannen van het eerste uur van Oerrock voor ogen hadden toen veertien jaar geleden het eerste festival werd georganiseerd. Waar stoer kroegpraat, enthousiasme, dadendrang en kameraadschap uiteindelijk toe kan leiden, is anno 2019 helder. Oerrock is uitgegroeid tot het grootste en toonaangevende muziekfestival van Noord-Nederland.

Organisatie Oerrock
V.l.n.r.: Eric van der Wal, Sietze Boonstra, Rik Dijkstra, Pieter Jongstra, Jorryt Taekema, Hendrik Dijkstra, Kees-Jan Dijk, Frank de Vegt, Evert Wilstra, Jasper van der Molen en Jurjen Varwijk.

Locatie feesttent

Skieppeleane 4, Ureterp

Contact opnemen

[email protected]